Col·lecció

La col·lecció «Vagueries» inclou principalment traduccions d’assaigs de caire filosòfic, literari o històric d’escriptors de qualitat i importància indiscutible a nivell mundial. A més a més, també figuren en aquesta col·lecció certes obres habitualment considerades com a «novel·la filosòfica».


Últim títol publicat:

Els antievangelis jueus
Traducció de Manuel Forcano
ISBN: 978-84-16948-02-4
Data de publicació: març del 2017
Pàgs. 128Traducció de Manuel Forcano
Pàgs. 128
Samuel Johnson
Traducció de Victòria Alsina
Pàgs. 144
Johann Pezzl
Traducció de Jordi Jané Carbó
Pàgs. 248
Bettine von Arnim
Traducció de Ramon Farrés
Pàgs. 464
Alfred Jarry
Traducció de Josep Alemany
Pàgs. 152
Leonardo Bruni
Traducció de Susanna Allés Torrent
Pàgs. 96
1 2 3