Col·lecció

La col·lecció «De cor a pensa», que inclou obres de tots els gèneres, està dedicada als autors catalans de vàlua històrica i literària inqüestionable que per diverses i variades circumstàncies resten oblidats, malauradament, des de fa anys. Els volums, a més del text català revisat, contenen sempre una introducció d’un especialista per fer-los accessibles al lector interessat en la rica literatura que s’ha fet a casa nostra.


Últim títol publicat:

Fes memòria, Bel
Vicenç Riera Llorca
ISBN: 978-84-16948-76-5
Data de publicació: desembre del 2021
Pàgs. 328Vicenç Riera Llorca
Introducció d'Albert Ventura
Pàgs. 328
Joaquim Ruyra
Introducció de Lluïsa Julià
Pàgs. 248
Marià Manent i Cisa
Edició i introducció a cura de D. Sam Abrams
Pàgs. 240
Frederic Soler
Introducció de Ramon Bacardit
Pàgs. 208
Alexandre de Riquer
Edició i introducció a cura de Roger Miret
Pàgs. 208
Dolors Monserdà
Introducció de M. Carme Mas
Pàgs. 232
1 2 3 4