Títols

Aetas

Carta a la posteritat / Carta a Boccaccio

Francesco Petrarca
Traducció de Joan Bastardas / Pere J. Quetglas
978-84-92405-00-8
Pàgs. 104 
Preu: 12,00 €
Data de publicació: novembre del 2007

Petrarca, figura cabdal del Renaixement, ens ha deixat un llegat literari impressionant, tant per la quantitat com per l'elevació del seu pensament; en són un magnífic compendi les dues cartes que publiquem. La primera va dirigida a la posteritat, és a dir, a tots nosaltres, i ens cal llegir-la: és una autobiografia ensems objectiva i apassionada. La segona, una epístola adreçada al seu gran amic Giovanni Boccaccio, és una mena d'apologia de la seva vida i de la seva tasca; en ella es mostra plenament conscient de la transcendència dels seus estudis i de la seva obra, destinada a obrir nous camins en el llindar d'una nova època. Les dues cartes poden ser llegides com un testament vital i literari de l'humanista per excel·lència.«Aquesta feliç publicació és oportuna per capbussar-nos en el món interior i les contradiccions d’un dels grans poetes i humanistes del Renaixement.»    Antoni Gómez, Levante


Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà, 1374), poeta, filòleg i humanista, fou l’autor, a més del celebrat Canzoniere, d’una imponent producció en llengua llatina. Obres com el De remediis utriusque fortunae i el Secretum, o els seus epistolaris —dels quals hem aplegat en un volum la Carta a la posteritat i la Carta a Giovanni Boccaccio—, han esdevingut, juntament amb La meva ignorància i la de molts altres, testimoniatges perpetus d’un període clau de la cultura europea.Títols de l'autor