Notícies

Un sol volum que aplega tots els poemes de Teòcrit, que han tingut una influència enorme en la cultura europea, i els dels seus epígons Moscos i Bió, com també els anomenats «poemes figuratius», antecessors llunyans dels cal·ligrames.