Notícies

Una obra fonamental de la Il·lustració alemanya: L’educació del gènere humà, de Gotthold Ephraim Lessing, amb una gran traducció de Jordi Jané Carbó.