Premsa

Francesc Bombí-Vilaseca / La Vanguardia / 13 de desembre del 2021